UAB "Margasmiltė"
MARGŲ SMĖLIO IR ŽVYRO KARJERAS
Produktai
Mūsų klientai
Kaip mus rasti

           

UAB ,, MARGASMILTĖ” PRISTATYMAS


       Mūsų įmonė UAB,, MARGASMILTĖ“ įkurta 2007-08-16. Buveinės adresas Pramonės g. 6, Druskininkuose. Internetinis puslapis – www.margasmilte.lt ir www.anhydrite.lt . Jos įstatinis kapitalas yra 2 000 000 litų (du milijonai litų). Įmonė vykdo veiklą susijusią su naudingųjų išteklių paieška, išgavimu ir perdirbimu.  Įmonę valdo trys akcininkai, fiziniai asmenys.  Bendrovės vadovas yra samdomas darbuotojas. Visi strateginiai sprendimai priimami akcininkų susirinkimo metu. Šiuo metu mūsų įmonė UAB ,,MARGASMILTĖ“ eksploatuoja 28 ha Margų žvyro ir smėlio karjerą. Kompetetingų specialistų paskaičiavimais, Margų karjere yra apie 2 milijonus kūbinių metrų naudingųjų iškasenų. Žinant tą faktą, kad naudingosios iškasenos neatsinaujina, didelė karjero vertė išliks.
       Mūsų įmonė šiuo metu vysto unikalų Lietuvoje ir visoje Rytų Europoje projektą. Tai Pagirių anhidrito telkinio eksploatacijos šachtiniu būdu projektas t.y. antžeminis traukinių ir autotransporto terminalas, šachta su požemine gamykla ir sandėliais, bei antžeminis administracinis pastatas su automobilių stovėjimo aikštelė.
       Šis projektas jau buvo padarytas 1990 metais, kurio autoriai buvo žymūs Tarybų Sąjungos mokslininkai, dirbę to meto TSRS Mokslų Akademijos Leningrado ,,Geomechanik“ institute. Šiuo metu Lietuvos anhidrito projektas daromas iš naujo t.y. pritaikomos šių laikų technologijoms ir kitiems reikalavimams. Pati projekto esmė nesikeis. Kalnakasybos principai per 20 metų nedaug kuo pasikeitė, tik patobulėjo technologijos ir įranga. Detali projekto sąmata paaiškės, kai bus paruošta galimybių studija, atliktas detalus teritorijos planavimas, parengtas naudojimo ir techniniai projektai. Šiems darbams atlikti bus skelbiami tarptautiniai konkursai. Visi minėti veiksmai bus pradėti įgyvendinti, kai tik bus pasirašytos sutartys su finansiniu ar strateginiu investuotoju.
           UAB ,,MARGASMILTĖ“ savo lėšomis jau yra parengusi Poveikio Aplinkai Vertinimo (PAV) ataskaita, atliko geologinę žvalgybą dėl šachtos kamieno kasimo vietos. Išplėstas išteklių telkinio kontūras. Gauti visi įmanomi valstybinių institucijų pritarimai, suderinti su visomis suinteresuotomis  institucijomis ir visuomene, įstatymų numatyta tvarka, reikalingi projekto įgyvendinimo dokumentai. Gautas leidimas anhidrito telkinio eksploatacijai.
          Visa sukaupta informacija ir patirtis, leidžia mums šiai dienai garantuoti, kad mūsų pradėtas projektas bus įgyvendintas 100 procentų. Išanalizavus viso pasaulio anhidrito ir gipso apžvalgą (GYPSUM and ANHIDRIT, A Global Strategic Business Report), parengtą kompanijos ,,Global Industry Analysts, INC.“ 2008 m. kovo mėnesį, pasaulinis poreikis šių medžiagų tik didės. Į jų gavybą ir perdirbimą investuojamos milžiniškos lėšos. Ne išimtis ir Lietuvos Respublikos Pagirių anhidrito telkinys. Detalesnę informaciją apie ANHIDRITO PROJEKTĄ rasite mūsų internetiniuose puslapiuose.
 
PAGARBIAI - UAB ,, MARGASMILTĖ“ AKCININKAI


UAB  “MARGASMILTĖ”  įkurta  2007 m.

2008 metais įmonė gavo leidimą eksploatuoti nuosavame ir išnuomotame iš Valstybės, žemės ūkio paskirties  32,4 ha plote, esančiame Margų kaime, Leipalingio seniūnijoje, Druskininkų savivaldybėje, žvyro ir smėlio karjerą.

Karjero 28,1 plote aprobuota  496 tūkstančiai kubinių metrų žvyro ir 1456 tūkstančiai kubinių metrų smėlio išteklių. Vyksta intensyvus kasimo ir sijojimo procesas,  gaminamas žvirgždas,  įvairių frakcijų žvyras, atsijos.  Plovimas  Margų karjero produkcijai nereikalingas, kadangi, pagal granuliometrinės analizės rezultatus, visas žvyras yra nemolingas, retai turi padidintą molingų - aleuritingų dalelių kiekį.

Šiuo metu vyksta produkcijos sertifikavimo procesas..

 

Apie mus   |  Kontaktai   |  Fotogalerija   |  Anhidrito projektas   |  ENGLISH   |  Svetainės žemėlapis